Česky English Deutsch

Politika kvality
Společnost se zabývá lisováním výrobků z plastů. Dobré jméno organizace je podloženo dlouholetou prací na budování společnosti, založené na poctivém a seriozním jednání se zákazníky.
Systémy managementu jakosti (QMS) a životního prostředí (EMS) tvoří integrovaný systém řízení organizace. Vedení společnosti se zavazuje neustále zlepšovat efektivnost integrovaného systému řízení, především prostřednictvím stanovených cílů, cílových hodnot, programů a kontrolních mechanizmů.

Oblast řízení jakosti :

 • plnění požadavků a přání našich zákazníků je základním cílem společnosti, spokojenost zákazníka je vždy na prvním místě

 • služby a práce zákazníkům jsou poskytovány v nejvyšší kvalitě, zákazníci se setkávají s všestrannou ochotou a pomocí pracovníků společnosti

 • základními pravidly vystupování pracovníků společnosti je pozitivní přístup, slušné chování a vystupování i mimo pracoviště, vysoká profesionalita a odborná úroveň, spolehlivost a serióznost

 • naše organizace je ryze česká společnost se sídlem v regionu ve kterém podniká, se snaží nabídnout především kvalitní práci, služby zákazníkům a zaměstnanost lidem z místa podnikání

 • své konání směřujeme k posílení tradice, dobrého jména společnosti spolu s maximální snahou rozšiřovat kvalitu i kvantitu nabízených služeb, tímto zajistit dlouhodobou perspektivu organizace a jistoty našich zákazníků i vlastních zaměstnanců

 • společnost vytváří příznivé pracovní podmínky pro své pracovníky, pracovníci si vzájemně pomáhají a posilují týmový způsob plnění svěřených úkolů, zaměstnání ve společnosti je pro pracovníky prestižní záležitostí

Oblast systému environmentálního managementu:

 • společnost se zavazuje neustále plánovitě zlepšovat svůj environmentální profil při zachování a rozvíjení svých podnikatelských aktivit

 • udržení podmínek zdravého prostředí zavazuje organizaci k plnění všech požadavků platných zákonů a nařízení na ochranu životního prostředí a dalších požadavků, kterým podléhá

 • organizace předchází vzniku příčin možného poškození životního prostředí a postupně se snaží orientovat na dodavatele, kteří principy EMS do své činnosti zavádějí, nebo již mají systém zaveden a kteří mají vyřešen proces recyklace nebo likvidace odpadů

 • společnost otevřeně a vstřícně komunikuje s veřejností a zainteresovaným stranám poskytuje pravdivé informace o dopadech své činnosti na životní prostředí

 • nástroji k neustálému zlepšování efektivnosti systému environmentálního managementu je především identifikace, přezkoumání a vyhodnocení závažnosti všech environmentálních aspektů, stanovení cílů, cílových hodnot a programů EMS a definovaný systém kontrolních mechanizmů

    08.08. 2022                                                                                                            

    Jiří Forman
jednatel společnosti

zpět na předchozí stránku