Česky English Deutsch

Naše přednosti a politika kvality
  • zavedená firma v oblasti výroby plastových výlisků

  • více než 25 let zkušeností s výrobou

  • vysoká kvalita výrobků

  • kvalitní reference

  • krátké dodací lhůty

  • zavedený systém jakosti dle ISO 9001

  • environmentální systém ISO 14001

  • výroba dle požadavků zákazníka na technologický postup, typy forem, tvary forem dle přání zákazníka


KvalitaHlavním úkolem společnosti je vyrábět výrobky ve vysoké kvalitě a lhůtách dle požadavků zákazníků.

Aby byla společnost schopna tyto požadavky uspokojovat a garantovat, bylo vedením společnosti rozhodnuto o zavedení systému jakosti ČSN EN ISO 9001 v roce 2001 a systému environmentálního managementu v roce 2004 podle ČSN EN ISO 14001 do všech činností.

Všichni zaměstnanci společnosti se řídí výše uvedenými normami se kterými byli seznámeni a postupují podle nich ve všech činnostech s výkonem práce souvisejících.

                                                                                                                     politika kvality (.html)