Česky English Deutsch

O firmě - Nástrojárna
LORETA - nástrojárna spol. s r.o.V polovině roku 1992 byla založena a počátkem listopadu zahájila v Nové Pace svou činnost LORETA - nástrojárna spol. s r.o..V obci Křelina existuje firma LORETA s.r.o., která se zabývá výrobou technických výlisků z plastů technologií vstřikování. Úkolem novopacké nástrojárny je pak navrhování a výroba vstřikovacích forem pro lisovnu a ostatní zákazníky.
Firmu LORETA - nástrojárna spol. s r.o. řídí pan Michal Gabriel, jeho společníky jsou pánové Jiří Forman a Jiří Čermák. Zpočátku měla firma osm nástrojařů, jejich počet se během let zvyšoval, jak to vyžadoval stoupající objem výroby, až na devatenáct zaměstnanců v roce 2005. Tento počet považuje vedení společnosti za optimální.

Výrobu zahájila firma v pronajatém objektu čp. 611 v Jeronýmově ulici, pochopitelně po nezbytných stavebních úpravách pro zamýšlenou výrobu. Jak obráběcí stroje, tak nástroje, měřidla i materiál na první formy pořídila firma na půjčku.Za celý rok 1993 bylo vyrobeno 12 vstřikovacích forem, roční obrat činil 4,5 milionů korun.

Během prvních let své činnosti vyráběla firma vstřikovací formy pouze pro tuzemské zákazníky. V roce 1995 se podařilo získat náročnou zakázku do Německa a to byl počátek zcela nové etapy. O vysoce kvalitní formy z LORETY projevilo zájem několik dalších podniků z Německa, Nizozemí, Dánska a Švýcarska.

V roce 1998 už objekt v Jeronýmově ulici přestal nástrojárně vyhovovat jednak velikostí a nemožností umístit v něm další stroje, ale hlavně jeho chatrným stavem. Proto se firma přestěhovala do nynější budovy čp. 1827 v Pražské ulici, koupené v dražbě od podniku ZPA Nová Paka a.s.

Aby LORETA - nástrojárna spol. s r.o. byla schopna konkurovat jiným výrobcům forem a rozšířit výrobu, musela během dalších let postupně modernizovat strojový park. Bylo nezbytné zakoupit další elektroerozivní hloubičku, CNC frézky, drátovou řezačku a zřídit vlastní konstrukci, která má v současné době 3 konstruktéry, kteří pracují s nejmodernější výpočetní technikou.

V roce 2005 už vyrobila LORETA - nástrojárna 56 vstřikovacích forem celkem za 15 milionů Kč. Do roku 2009 se výroba pohybuje od šedesáti do sedmdesáti forem, dle náročnosti a velikosti. Souběžně se vyrábí řada přípravků, pomůcek a jednorázových zakázek.