Česky English Deutsch

O firmě - Lisovna
Firma LORETA s.r.o. je dlouholetým výrobcem výlisků z plastů. Svoji pozici si na trhu buduje od roku 1990.

Cílem společnosti je výroba výlisků z plastů, která bude splňovat vysoké nároky zákazníků na kvalitu jednotlivých výrobků, jakost výroby a technologii výrobního procesu, dodací termíny a další specifické požadavky ze strany zákazníků.Hlavním předmětem činnosti je výroba a prodej výlisků pro automobilový průmysl, sanitární techniku, stavební průmysl, elektrotechniku, zdravotnictví a výroba výlisků pro další obory dle zakázek.

LORETA s.r.o. se specializuje na technicky náročné výrobky s hmotností do 350 gramů. Důvodem pro tak úzkou škálu výrobků je snaha vedení společnosti vyrábět pouze kvalitní výrobky a právě jejich kvalita dělá podnik tím, čím dnes je.Společnost patří do skupiny malých podniků. Mezi její odběratelé patří firmy na českém trhu, tak i na zahraničním trhu.Vyrábíme výlisky na formách, které si dodá zákazník, ale i na formách ve vlastnictví naší společnosti. Ve spolupráci s naší nástrojárnou zajistíme komplexní servis zadané zakázky od návrhu výlisku, přes konstrukci formy, její výrobu až po následné lisování výlisků v malém množství i velkých sériích.Klademe důraz na kvalitu, splnění podmínek zákazníka, na osobní přístup a dlouhodobé zkušenosti.

Umístění provozovny
Lisovna je situována v okrajové části obce Bukvice, která z pohledu dopravní infrastruktury je velmi dobře strategicky situována , a to ve vzdálenosti 6 km od silnice I.třídy č.I./35, která je zároveň mezinárodním koridorem E 442, dále ve vzdálenosti 4 km od silnice I./č.32 a ve vzdálenosti 9 km od silnice č.I/16.


Lisovna
Nový moderní objekt o ploše 1 477 m2 odpovídá dnešním nárokům na výrobní prostory lisovny plastických hmot. Jejich uspořádání zahrnuje rozdělení objektu na výrobní, provozní a skladovací prostory, dále na kancelářské prostory, šatny a hygienické zázemí.

Vybudováním nové lisovny došlo ke zvětšení výrobních prostor potřebných pro zefektivnění výrobního procesu a zajištění dostatečných výrobních prostor pro zvyšující se objem výroby.